Algemene voorwaarden

JURIDISCHE INFORMATIE
Identiteit van de verkoper:
DLF Movement
Zuidzijde Haven 39a
4611HC Bergen op zoom
KvK: 85698350

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door het Bedrijf. Overal op de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar de Onderneming. Het Bedrijf biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hier vermelde voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en kennisgevingen.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden, bepalingen en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browser, verkoper, klant, handelaar en/of maker van inhoud zijn.
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze Website opent of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, bezoek de website dan niet en maak geen gebruik van de diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.
Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan onze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Als je de Site blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

ARTIKEL 1 - ONLINE SHOP VOORWAARDEN:
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent in het land waarin je woont, of dat je meerderjarig bent in het land waarin je woont en ons toestemming hebt gegeven om je minderjarige afhankelijke personen deze Site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de Dienst niet gebruiken in strijd met de toepasselijke wetgeving in uw land (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Schending van een van de Voorwaarden leidt tot onmiddellijke beëindiging van je Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN:
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook diensten te weigeren.
Je begrijpt dat je Inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en dat daarbij sprake kan zijn van (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd verzonden via netwerken.
U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst of toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt verleend, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes dienen uitsluitend voor het gemak en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE:
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, volledigere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze website bij te werken. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website bij te houden.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN:
De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel of de inhoud daarvan) op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN:
Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten of diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren correct worden weergegeven op je computerscherm.
Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment met een product te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is ongeldig waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat je koopt of ontvangt aan je verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de dienst worden gecorrigeerd.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS:
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die via dezelfde klantenrekening of met dezelfde creditcard zijn geplaatst en/of op bestellingen met hetzelfde factuur- en/of afleveradres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, proberen we je daarvan op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te beperken of te verbieden.
Je stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Je stemt ermee in je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres, creditcardnummer en vervaldatum, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE TOOLS:
Wij kunnen je toegang geven tot tools van derden die wij niet bewaken, controleren of in de hand hebben.
Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang tot dergelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder garanties, verklaringen of voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met jouw gebruik van optionele hulpmiddelen van derden.
Uw gebruik van optionele hulpmiddelen die via de Website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie. U dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de betreffende derde aanbieders worden verstrekt.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de Website aanbieden (waaronder het uitbrengen van nieuwe hulpmiddelen en hulpbronnen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zullen ook onder deze Voorwaarden vallen.

ARTIKEL 8 - LINKS NAAR DERDEN:
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze Website kunnen u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid daarvan, en wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot, en aanvaarden geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die in verband met de sites van derden worden gedaan. Lees het beleid en de praktijken van de derde zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie verricht. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende Aanbieder van derden.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN:
Als je bepaalde inzendingen doet (bijv. inzendingen voor prijsvragen) in antwoord op onze uitnodiging, of creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere materialen online, per e-mail, per post of anderszins indient (gezamenlijk "Opmerkingen") zonder onze uitnodiging, ga je ermee akkoord dat wij alle Opmerkingen die je ons doet te allen tijde en zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om (1) commentaren vertrouwelijk te houden, (2) een vergoeding te betalen voor commentaren, of (3) te reageren op commentaren.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het controleren, bewerken of verwijderen van Inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van een partij of deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er verder mee in dat je opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal, of computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of een verwante website op enigerlei wijze kunnen verstoren. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand anders of ons of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van je commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door jou of derden geplaatste commentaren.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS:
Op het verstrekken van persoonsgegevens door jou via de Shop is ons Privacybeleid van toepassing.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN:
Af en toe kan informatie op onze Website of Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren als informatie op de Dienst of een verwante website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je je bestelling hebt geplaatst).
Wij zijn niet verplicht informatie op de Dienst of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Geen enkele in de Dienst of op een verwante website vermelde update- of vernieuwingsdatum mag worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK:
In aanvulling op alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om te verzoeken om of deel te nemen aan enige onwettige activiteit; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of plaatselijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, verwonden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie doorgeven; (g) virussen of andere soorten kwaadaardige code uploaden of doorgeven die de functionaliteit of werking van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet verstoort of kan verstoren; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) voor spamming, phishing, pharming, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te compromitteren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen indien u een van de verboden gebruiken schendt.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
Wij garanderen, vertegenwoordigen of waarborgen niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die uit het gebruik van de Dienst kunnen worden verkregen nauwkeurig of betrouwbaar zijn.
Je gaat ermee akkoord dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment zonder kennisgeving kunnen staken.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst of het onvermogen om de Dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u beschikbaar worden gesteld, worden geleverd (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, met inbegrip van impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen het Bedrijf, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit het gebruik van de Dienst of enig product verkregen via de Dienst, of voor enige andere claim met betrekking tot het gebruik van de Dienst of enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in enige Inhoud of enig verlies of schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale wettelijk toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING:
Je gaat ermee akkoord Bedrijf en onze moederbedrijven, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit jouw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten waarnaar zij verwijzen, of jouw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID:
In het geval dat een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt geacht, blijft een dergelijke bepaling niettemin uitvoerbaar voor zover de wet dat toestaat, en wordt het onuitvoerbare gedeelte geacht te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en heeft een dergelijke vaststelling geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING:
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven in alle opzichten na beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door jou of door ons worden beëindigd. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen oordeel, een voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of wij vermoeden dat u deze niet naleeft, kunnen wij deze Overeenkomst ook te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of kunnen wij u dienovereenkomstig de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST:
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.
Deze Gebruiksvoorwaarden en enig beleid of operationele regels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd ten nadele van de partij die de tekst heeft opgesteld.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT:
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij je Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Europees recht.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN:
Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Als je onze Website of de Dienst blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat je deze wijzigingen aanvaardt.

ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE:
Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten worden gericht aan info@lovozo.nl.