Algemene voorwaarden

JURIDISCHE INFORMATIE
Identiteit van de verkoper:
DLF-beweging
Zuidzijdehaven 39a
4611HC Bergen op zoom
KvK: 85698350

OVERZICHT
Deze website wordt beheerd door het Bedrijf. Over het algemeen op de site worden de termen "wij", "ons" en "onze" naar de onderneming genoemd. Het Bedrijf biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten aan die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleidslijnen en mededelingen.

Door onze website te bezoeken en/of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Dienst" en gaat u akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en bepalingen ("Dienstvoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief eventuele aanvullende voorwaarden , bepalingen en beleidsregels die hierin worden verwezenlijkt en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de website, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browser, verkoper, klant, handelaar en/of maker van inhoud zijn.
Lees deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat je onze Website opent of gebruikt. Door enig deel van de Website te bezoeken of te gebruiken, ga je afgesproken gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, bezoek de website dan niet en maak geen gebruik van de diensten. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de conventioneel verondersteld expliciet beperkt tot deze Gebruiksvoorwaarden.
Alle nieuwe functies van hulpmiddelen die aan onze winkel worden toegevoegd, vallen ook onder de Servicevoorwaarden. Je kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons recht voor elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen deurupdates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Als je de Site blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen, betekent dit dat je deze wijzigingen gewijzigd.

ARTIKEL 1 - ONLINE SHOP VOORWAARDEN:
Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaar je dat je ten minste meerderjarig bent in het land waarin je woont, of dat je meerderjarig bent in het land waarin je woont en ons toestemming heeft gegeven om je minderjarige afhankelijke personen deze Site te laten gebruiken.
U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag de Dienst niet gebruiken in strijd met de verplichte wetgeving in uw land (met voldoende van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
U mag geen wormen of virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.
Schending van een van de Voorwaarden leidt tot abrupte beëindiging van je Diensten.

ARTIKEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN:
Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en om welke reden dan ook diensten te beslissen.
Je begrijpt dat je Inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden verzonden en dat inclusief kan zijn van (a) overdracht via verschillende netwerken en (b) wijzigingen om te voldoen aan de technische vereisten van verbindende netwerken van apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd verzonden via netwerken.
U gaat akkoord met geen enkel deel van de Dienst, gebruik van de Dienst van toegang tot de Dienst, of enig contact op de website via welke de Dienst wordt versterkt, te reproduceren, dupliceren, reproduceren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De in deze Overeenkomst gebruikte kopjes dienen uitsluitend voor het gemak en beperken van deze Voorwaarden niet.

ARTIKEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE:
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze website niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van definitieve zonder primaire, nauwkeurige, volledige of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Het vertrouwen op het materiaal op deze website is op eigen risico.
Deze website kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt uitsluitend ter informatie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor de inhoud van deze website te allen tijde te wijzigen, maar zijn niet verplicht de informatie op onze website bij te werken. Je gaat akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze website bij te houden.

ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN SERVICE EN PRIJZEN:
De prijzen voor onze producten kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.
Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of een deel van de inhoud daarvan) op elk moment zonder melding te wijzigen of stop te zetten.
Wij zijn niet identiek tegenover jou of derden voor wijzigingen, prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

ARTIKEL 5 - PRODUCTEN VAN DIENSTEN:
Bepaalde producten of diensten kunnen alleen online beschikbaar zijn via de Website. Deze producten van diensten zijn mogelijk slechts in beperkte hoeveelheden beschikbaar en kunnen alleen worden overgenomen of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.
We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in onze winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen echter niet garanderen dat de kleuren correct worden weergegeven op je computerscherm.
Wij behouden ons recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, regionale regio van jurisdictie. Wij kunnen dit recht van geval tot geval optreden. We behouden ons het recht voor de belangrijke producten van diensten die we aanbieden te verschillend. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen allemaal tegelijkertijd zonder melding en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons recht voor elk moment met een product om te stoppen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze website is verboden waar dit verboden is.
Wij garanderen niet dat de kwaliteit van een product, dienst, informatie of ander materiaal dat je koopt of ontvangt aan je verwachtingen voldoet of dat eventuele fouten in de dienst worden beïnvloed.

ARTIKEL 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTGEGEVENS:
Wij behouden ons het recht voor elke bestelling die je bij ons ergens te gekozen heeft. Wij kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperkt of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook van toepassing zijn op bestellingen die via dezelfde klantenrekening of met dezelfde creditcard worden geplaatst en/of op bestellingen met dezelfde factuur- en/of afleveradres. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, probeer dan je dat op de hoogte te stellen via het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat je bij het plaatsen van de bestelling heeft veranderd. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs te onmogelijk of te verboden.
Je stemt zorgt voor actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. Je stemt ermee in je account en andere informatie, waaronder je e-mailadres, creditcardnummer en vervaldatum, onmiddellijk bij te werken, zodat we je transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met je kunnen opnemen.

ARTIKEL 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAPPEN:
Wij kunnen je toegang geven tot tools van anderen die wij niet systematisch, controleren of in de hand hebben.
Je erkent en gaat voltooien akkoord dat wij toegang tot soortgelijke tools bieden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder garanties, verklaringen van voorwaarden en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit verband houdt met jouw gebruik van ingebouwde hulpmiddelen van derden.
Uw gebruik van voldoende hulpmiddelen die via de website worden aangeboden, is op eigen risico en discretie. U dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de hulpmiddelen door de betreffende derde aanbieders worden verzekerd.
Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de Website aanbieden (waaronder het uitbrengen van nieuwe hulpmiddelen en gepubliceerd). Andere nieuwe functies en/of diensten zullen ook onder deze Voorwaarden vallen.

ARTIKEL 8 - LINKS NAAR DERDEN:
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.
Links van derden op deze website kunt u leiden naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordeeld van de inhoud van nauwkeurige die, en wij geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot, en accepteren geen aansprakelijkheid van verantwoordelijkheid voor materialen van websites van derden van andere materialen, producten of diensten van derden.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade in verband met de aankoop van het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud van andere transacties die in verband met de sites van derden worden gedaan. Lees het beleid en de praktijken van de derde zorgvuldig door en zorg ervoor dat je ze begrijpt voordat je een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden moeten worden gericht aan de betreffende Aanbieder van derden.

ARTIKEL 9 - OPMERKINGEN VAN TES, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN:
Als je bepaalde inzendingen doet (bijv. inzendingen voor prijsvragen) in antwoord op onze uitnodiging, van creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen van andere materialen online, per e-mail, per post of ingediende indient (gezamenlijk "Opmerkingen") zonder onze uitnodiging, ga je akkoord dat wij alle Opmerkingen die je ons doet te allen tijde en zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, uitgever, verspreiden, vertalen en stoffen gebruiken in welk medium dan ook. Wij zijn niet verplicht om (1) commentaren te houden, (2) een vergoeding te betalen voor commentaren, of (3) te reageren op commentaren.
Wij kunnen, maar zijn niet verplicht tot, het controleren, bewerken of verwijderen van Inhoud waarvan wij naar eigen goeddunken bepalen dat deze onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of verboden verwerpelijk is, of ingewikkeld maakt op het intellectuele eigendom van een partij van deze Gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, met aanzienlijke van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijke of andere persoonlijke eigendomsrechten. Je stemt er verder mee dat je opmerkingen geen lasterlijk of onwettig, onwettig, obsceen materiaal, computervirussen of andere malware bevatten die de werking van de Dienst of een verwante website op enigerlei wijze kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals e-mailadres gebruiken, je kunt niet voorkomen als iemand anders of ons of een derde partij misleiden wat betreft de oorsprong van je commentaar. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan geniet. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor jou of derden geplaatste commentaren.

ARTIKEL 10 - PERSOONSGEGEVENS:
Op het verstrekken van persoonsgegevens door jou via de Shop is ons Privacybeleid van toepassing.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN:
Af en toe kan informatie op onze website van Dienst typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies omvatten, die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendingen van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie te wijzigen of bij te werken of een bestelling te annuleren als informatie op de Dienst van een gerelateerde website wijziging is, op elk moment en zonder melding melding (ook daarna je je bestelling hebt geplaatst).
Wij zijn niet verplicht informatie op de Dienst of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met pijnlijke van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij wij uitgesloten verplicht verplicht zijn. Geen enkele in de Dienst van een gerelateerde website kan worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie in de Dienst van een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK:
In aanvulling op alle andere verboden die in de Gebruiksvoorwaarden worden verboden, is het u verboden de Site of de Inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om te investeren om of deel te nemen aan een onwettige activiteit; (c) om enige internationale, federale, provinciale of staatsverordening, regel, wet of mogelijke verordening te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimideren, misbruiken, beledigen, verwonden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie doorgeven; (g) virussen of andere soorten effectief code uploaden of doorgeven die de functionaliteit van de werking van de Dienst van een gerelateerde website, andere websites van het internet verstoort of kan beïnvloeden; (h) het verzamelen of volgen van persoonlijke informatie van anderen; (i) voor spamming, phishing, pharming, spidering, crawling of scraping; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Dienst van een gerelateerde website, andere websites van het internet te compromitteren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor uw gebruik van de Dienst of een vergelijkbare website om indien u een van de verboden gebruik schendt.

ARTIKEL 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
Wij aangewezen, vertegenwoordigers of niet dat het gebruik van onze Dienst ononderbroken, snel, veilig of foutloos zal zijn.
Wij garanderen niet dat de resultaten die uit het gebruik van de Dienst nauwkeurig of betrouwbaar kunnen zijn.
Je gaat akkoord dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen van de Dienst op elk moment zonder kennisgeving kunnen staken.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van de Dienst of het vermogen van de Dienst te gebruiken op uw eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan u beschikbaar worden gesteld, worden geleverd (tenzij expliciet door ons aangegeven) "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder verklaringen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, meestal voornamelijk impliciet, met duurzame van impliciete garanties van voorwaarden van verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaalde doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.
In geen geval zullen het Bedrijf, onze directeuren, functionarissen, werknemers, partners, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, onderdelen of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of directe, indirecte, incidentele, punitieve, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, met duur van maar niet beperkt tot winstderving, inkomstenderving, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten van schade, vervangen op basis van contract, onrechtmatige daad (met duurzame van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid van uitgesloten, onmogelijkd uit het gebruik van de Dienst van enig product gevolgd via de Dienst, of voor enige andere claim met betrekking tot het gebruik van de Dienst van enig product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of omissies in enige Inhoud van enig verlies van schade van welke aard dan ook opgelopen als gevolg van het gebruik van de Dienst of enige Inhoud (of producten) geplaatst, verzonden of substantieel beschikbaar gemaakt via de Dienst, zelfs indien mogelijk over de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten van rechtsgebieden de uitsluiting van beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in soortgelijke staten van rechtsgebieden beperkt tot de maximaal toegestane toegestane omvang.

ARTIKEL 14 - SCHADELOOSSTELLING:
Je gaat akkoord Bedrijf en onze moederbedrijven, do beperkte, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, gezamenlijks, opgenomennemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en vrijwaren tegen elke claim of eis, inclusief publieke advocaatkosten, ingediend door een derde partij als gevolg van of voortgekomen uit jouw defect van deze Servicevoorwaarden van de documenten verplicht zij duidelijk, of jouw problematisch van een wet of de rechten van een derde partij.

ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID:
In het geval dat een bepaalde van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of onuitvoerbaar wordt lastig, blijft een soortgelijke niettemin uitvoerbaar voor zover de wet dat toestaat, en wordt het onuitvoerbare gedeelte lastig te zijn gescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden, en heeft een specifieke vaststelling geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

ARTIKEL 16 - BEËINDIGING:
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de Beëindigingsdatum zijn ontstaan, blijven in alle kenmerken na afloop van deze Overeenkomst bestaan.
Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht totdat ze door jou of door ons beëindigd worden. U kunt deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde gebruiken door ons te laten weten dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten of als u onze website niet langer gebruikt.
Indien u, naar ons eigen oordeel, een voorwaarde van bepalende van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of wij vermoeden dat u deze niet naleeft, kunnen wij deze Overeenkomst ook te allen tijde zonder verklaring plaatsvinden en blijft u aansprakelijk voor alle schulden tot en met de datum van overname; en/of kunnen wij u die de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.

ARTIKEL 17 - GEHELE OVEREENKOMST:
Het is niet werkzaam of afdwingen van enig recht of afwijkend van deze Gebruiksvoorwaarden door ons vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepalend.
Deze Gebruiksvoorwaarden en enig beleid van operationele regels die door ons op deze Site of met betrekking tot de Dienst zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met voldoende van, maar niet beperkt tot, voorlopige versies van de Gebruiksvoorwaarden).
Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden zullen niet worden uitgelegd ten tijde van de partij die de tekst heeft opgesteld.

ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT:
Deze Gebruiksvoorwaarden en alle overeenkomsten overeenkomsten waarbij wij je Diensten leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Europees recht.

ARTIKEL 19 - WIJZIGINGEN VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN:
Je kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken.
Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen deurupdates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig op wijzigingen te controleren. Als je onze website van de Dienst blijft gebruiken of bezoeken na het plaatsen van wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden, betekent dit dat je deze wijzigingen wijzigingen.

ARTIKEL 20 - CONTACTINFORMATIE:
Vragen over de Gebruiksvoorwaarden moeten gericht worden aan info@lovozo.nl.